Na výletě s Ornitou nám Jakub Halaš ukázal zajímavé skalní formace.
Ornita - výlet


Panorama zobrazováno pomocí krpano.